İş Güvenliği Yönlendirme Levhası

İş Güvenliği Yönlendirme Levhası

İş Güvenliği Yönlendirme Levhası Örnekleri İş Güvenliği Yönlendirme Levhası Nedir? İş güvenliği yönlendirme levhası özellikle inşaat ve şantiye gibi yerlerde işçilerin uymaları gereken kuralları belirten levhalardır. Bu uyarıları dikkate almayan işçiler başlarına gelecek kazalardan kendileri sorumludur. İşveren de bu uyarları yaparak güvenliği temin etmekten sorumludur. İş Güvenliği Yönlendirme Levhası Genel Özellikleri Günümüzde yenilenen iş kanununa göre öncelikle çalışma ortamında güvenliğin sağlanması esas duruma getirilmiştir. Bir çalışma ortamında çalışanlarının sağlıklarını veya psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebilecek durumların ortadan kaldırılması konusunda sorumluluk işletme yöneticileri veya işletme sahiplerine aittir. Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı müfettişleri belirli aralıklarla ve belirli zamanlarda bu konularda gerekli denetimleri gerçekleştirmek suretiyle, işletmede çalışma ortamlarının güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. İş güvenliği konusunda alınabilecek pek çok önlem vardır. Bunlardan bazıları; yapılan işin içeriğine göre eldiven kullanmak, kask takmak, bone takmak, baret takmak ve en önemlisi ortam ile ilgili personelin her zaman görebilecekleri yerlere iş güvenliği levhaları yerleştirmektir. Çalışanların çalışma ortamındaki iş kazalarından olumsuz etkilenmesini önleyebilmek için bu ve bunun gibi birçok tedbir alınması gerekmektedir. İş Güvenliği Yönlendirme Levhası Nasıl Yapılır? İş güvenliği levhaları, genellikle dikkat çekici renklerden oluşmaktadır. Bunun temel sebebi çalışanların bu uyarı levhalarına dikkat etmelerini sağlamaktır. İş güvenliği levhalarından bazıları şu şekildedir. Sarı zemin üzerine siyah ile renklendirilmiş, "Dikkat delici ve kesici” levhaları, ”dikkat yeni boyanmıştır”,”Dikkat sıcak yüzey”,”önce can emniyeti”,”ateşle yaklaşmayınız”, ”dikkat tehlikeli bölge”,”içilebilir su” ve bunlara benzer iş güvenliği levhasıdır. Bu levhalar bazen hayati önem taşımaktadır ve mutlaka işin niteliğine göre çalışma ortamlarında bulunması gereken araçlar arasındadır. İnşaat ortamında bulunması gereken levhalarda yine sarı zemin üzerine siyah renk kullanılmakla birlikte, beyaz zemin üzerine kırmızı renkli yazılar veya kırmızı [...]